champacawood ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้จริง ปาร์เก้ ไม้พื้น ประตู บันได วงกบ โรงไม้ ร้านขายไม้ ร้านไม้
 • Ancient Kauri

  ไม้เคารี่ (Ancient Kauri)
  ไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุ 50,000 ปี
  รับรองโดย มหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประเทศไทย

  ไม้ที่สามารถใช้งานได้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
  Ancient Kauri เป็นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เก่ากว่าวิหารแพททินอนในกรีซ (2,400 ปี) สวนลอยบาบิโลนในอิรัค (2,600 ปี) และมหาปิรามิดกิซ่าที่อิยิป (4,600 ปี) เกิดก่อนอารยธรรมใดๆ ที่มนุษย์เคยรู้จัก และมีอยู่ก่อนที่แมมม็อธจะสูญพันธุ์

  ไม้เคารี่ถูกรักษาไว้ได้อย่างไร
  ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ที่ตอนบนของเกาะเหนือในนิวซีแลนด์ มหาภัยพิบัติได้ทำลายและฝังป่าเคารี่ไว้ในใต้ดิน จากการถูกถนอมในบึงที่มีแร่คาร์บอนจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถม (Peat swamp) จึงไม่เปื่อยสลายหรือกลายเป็นหิน ภายใต้บึงที่ปราศจากอากาศจึงเป็นสถานที่ปกป้องอย่างสมบูรณ์ของต้นไม้ยักษ์เหล่านี้

  ความยากของการขุดค้นไม้เคารี่
  ไม้เคารี่ถูกค้นพบในตอนเหนือของเกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ การขุดค้นไม้ซุงที่จมใต้พื้นดินต้องใช้เวลามาก ต้นทุนสูง มีความยากทางเทคนิคซึ่งต้องใช้ผู้ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือหนัก
  การทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปียกชื้น ไม้ซุงจะต้องถูกนำขึ้นมาบนผิวพื้นอย่างระมัดระวัง และผ่านการตรวจสอบแล้วจึงจะสามารถนำไปใช้งาน

  การตรวจสอบอายุไม้เคารี่
  การตรวจสอบอายุได้ถูกกระทำในห้องทดลองทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์, มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย, บริษัท Beta Analytic Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ มหาวิทยาลัยควีนส์ ในไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งทั้งหมดให้ผลลัพธ์ว่าไม้เคารี่มีอายุมากกว่า 45,000 ปี
  สำหรับในประเทศไทย บริษัท จัมปาก้า จำกัด ได้นำตัวอย่างไม้เคารี่ยื่นทดสอบที่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดให้ผลว่าไม้เคารี่มีอายุมากกว่าเครื่องมือของสถาบันที่จะสามารถทดสอบได้ที่ 30,000 ปี ทางสถาบันจึงออกใบรายงานแสดงผลการทดสอบไม้เคารี่มีอายุมากกว่า 30,000 ปี (>30,000 ปี)

  ข้อมูลจำเพาะไม้เคารี่ (Ancient Kauri)
  ชื่ออื่น: Swamp Kauri, Mammoth Kauri
  ชื่อทางชีววิทยา: Agathis australis
  แหล่งที่พบ: เขตตอนบนของเกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์
  อายุของต้นเต็มวัย: 700 – 2,000 ปี
  ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณโคนต้น 5 เมตร ความสูง 40-50 เมตรขึ้นไป
  การใช้ประโยชน์: เฟอร์นิเจอร์, เครื่องครัว, ศิลปะและการแกะสลัก และ เครื่องประดับ

  บริษัท จัมปาก้า จำกัด นำเข้าไม้ Kauri จากประเทศนิวซีแลนด์ สนใจติดต่อบริษัทได้ที่หมายเลข 0-2526-1086

Contact us at (66) 2526-1086, Fax (66) 2526-7277 or sales@champacawood.com

TEL: (66) 2526-1086, FAX: (66) 2526-7277

Information

ปิดหน้าต่าง