ไม้พื้น ไม้พื้นสัก ไม้พื้นจริง ไม้พื้นมะค่า ไม้พื้นแดง ปาร์เก้ ไม้ปาร์เก้ ปาร์เก้ไม้สัก ปาร์เก้ไม้มะค่า บันไดมะค่า

Flooring

  • ไม้พื้น ไม้พื้นจริง ไม้พื้นสัก
  • Champaca wood solid floorings are Kiln Dried and machined to proper profile and sizing keeping to the natural beauty of the wood. Solid hardwoods floor generally may last almost a lifetime if kept normal condition.

Contact us at (66) 2526-1086, Fax (66) 2526-7277 or sales@champacawood.com

TEL: (66) 2526-1086, FAX: (66) 2526-7277

Information

ปิดหน้าต่าง