ไม้พื้น ไม้พื้นสัก ไม้พื้นจริง ไม้พื้นมะค่า ไม้พื้นแดง ปาร์เก้ ไม้ปาร์เก้ ปาร์เก้ไม้สัก ปาร์เก้ไม้มะค่า บันไดมะค่า

Stairs & Rails

  • พื้นบันไดและราวบันได
  • A stairs of CHAMPACA WOOD is made from a real wood which is kilned dried and machined to proper size. Its texture and color is naturally beautiful. A set of stairs includes treads, handrails, risers and balusters.

Contact us at (66) 2526-1086, Fax (66) 2526-7277 or sales@champacawood.com

TEL: (66) 2526-1086, FAX: (66) 2526-7277

Information

ปิดหน้าต่าง