ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้ไวท์แอช ไม้โอ๊ค ไม้ประดู่

Makha

  • Makha
  • ไม้มะค่า (Makha, Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib.)

    Makha is a golden brown timber with beautiful grain and texture. It is repellent to moth and termite. Makha wood is normally used for flooring, stairs, railings, and other home components to show the beauty of wood grain.

Contact us at (66) 2526-1086, Fax (66) 2526-7277 or sales@champacawood.com

TEL: (66) 2526-1086, FAX: (66) 2526-7277

Information

ปิดหน้าต่าง