ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้ไวท์แอช ไม้โอ๊ค ไม้ประดู่

Paduak

  • ไม้ประดู่
  • ไม้ประดู่ (Padauk, Pterocarpus indicus)

    Paduak is a golden yellow to readish brown timber with beautiful grain and texture timber. It is moth and termite resistant. Padauk is used for flooring, stairs, frames, veneer and home furniture.

Contact us at (66) 2526-1086, Fax (66) 2526-7277 or sales@champacawood.com

TEL: (66) 2526-1086, FAX: (66) 2526-7277

Information

ปิดหน้าต่าง