ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้ไวท์แอช ไม้โอ๊ค ไม้ประดู่

Siamese Sal

  • ไม้เต็ง
  • ไม้เต็ง (Siamese Sal, Shorea obtuse Wall.)

    Siamese Sal is a hard and durable timber. The color is matte reddish brown. It is normally used for structural home component such as joists, beams and pillars.

Contact us at (66) 2526-1086, Fax (66) 2526-7277 or sales@champacawood.com

TEL: (66) 2526-1086, FAX: (66) 2526-7277

Information

ปิดหน้าต่าง