ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้ไวท์แอช ไม้โอ๊ค ไม้ประดู่

Tabak

  • ไม้ตะแบก
  • ไม้ตะแบก (Tabak, Lagerstroemia floribunda Jack)

    Tabak has a grayish brown with beautiful texture. The wood is hard and durable. It is used for flooring, ceiling and structural component of home such as beams and pillars.

Contact us at (66) 2526-1086, Fax (66) 2526-7277 or sales@champacawood.com

TEL: (66) 2526-1086, FAX: (66) 2526-7277

Information

ปิดหน้าต่าง