ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้ไวท์แอช ไม้โอ๊ค ไม้ประดู่

Wenge

  • ไม้เวงเก้
  • ไม้เวงเก้ (Wenge, Millettia laurentii)

    Wenge is a dark brown to black timber with beautiful grain and texture. The wood is hard, durable and resistant to termite attack. Wenge is widely used for flooring, stairs, veneer and furniture.

Contact us at (66) 2526-1086, Fax (66) 2526-7277 or sales@champacawood.com

TEL: (66) 2526-1086, FAX: (66) 2526-7277

Information

ปิดหน้าต่าง