ไม้พื้น ไม้พื้นสัก ไม้พื้นจริง ไม้พื้นมะค่า ไม้พื้นแดง ปาร์เก้ ไม้ปาร์เก้ ปาร์เก้ไม้สัก ปาร์เก้ไม้มะค่า บันไดมะค่า champacawood ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้จริง ปาร์เก้ ไม้พื้น ประตู บันได วงกบ โรงไม้ ร้านขายไม้ ร้านไม้

พื้นบันไดและราวบันได

  • พื้นบันไดและราวบันได
  • ชุดบันไดประกอบด้วย ขั้นบันได, ราวบันได, ลูกตั้งและลูกกรง ชุดบันได CHAMPACA WOOD เป็นบันไดไม้จริง อบแห้งไสและลบมุม มีลวดลายและสีสันสวยงามตามธรรมชาติ มีหลากหลายชนิดไม้ ให้เลือกสรร

Contact us at (66) 2526-1086, Fax (66) 2526-7277 or sales@champacawood.com

TEL: (66) 2526-1086, FAX: (66) 2526-7277

Information

ปิดหน้าต่าง