ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้ไวท์แอช ไม้โอ๊ค ไม้ประดู่ champacawood ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้จริง ปาร์เก้ ไม้พื้น ประตู บันได วงกบ โรงไม้ ร้านขายไม้ ร้านไม้

ไม้สัก

  • ไม้สัก
  • ไม้สัก ( Teak, Tectona grandis )

    เป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงาม เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง เนื้อละเอียดแข็งพอประมาณ แข็งแรงทนทาน ไสกบตกแต่งง่าย ชักเงาได้สวยมาก แกะสลักได้ดี มีสารพวกเทคโทควิโนน (Tectoquinone) ในตัวทำให้มอดและปลวกไม่ทำลาย มีความทนทานมาก นิยมใช้ทำพื้น, ฝ้าเพดาน, คิ้ว, บัว, บันได, ประตู, หน้าไม้อัด และส่วนประกอบบ้านที่มีราคาสูง

Contact us at (66) 2526-1086, Fax (66) 2526-7277 or sales@champacawood.com

TEL: (66) 2526-1086, FAX: (66) 2526-7277

Information

ปิดหน้าต่าง