ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้ไวท์แอช ไม้โอ๊ค ไม้ประดู่ champacawood ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้จริง ปาร์เก้ ไม้พื้น ประตู บันได วงกบ โรงไม้ ร้านขายไม้ ร้านไม้

ไม้เต็ง

  • ไม้เต็ง
  • ไม้เต็ง (Siamese Sal, Shorea obtuse Wall.)

    เป็นไม้ที่มีความแข็งแรง เนื้อไม้มีสีน้ำตาลแดง เนื้อไม้ด้าน นิยมนำมาใช้ในงานโครงสร้างเช่น ตง, คาน และเสาเป็นต้น

Contact us at (66) 2526-1086, Fax (66) 2526-7277 or sales@champacawood.com

TEL: (66) 2526-1086, FAX: (66) 2526-7277

Information

ปิดหน้าต่าง