ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้ไวท์แอช ไม้โอ๊ค ไม้ประดู่ champacawood ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้จริง ปาร์เก้ ไม้พื้น ประตู บันได วงกบ โรงไม้ ร้านขายไม้ ร้านไม้
  • ไม้ไวท์โอ๊ค
  • ไม้ไวท์โอ๊ค (White Oak, Quercus alba)

    เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาเหนือ มีสีอ่อนจนถึงน้ำตาล มีลายตรง มีน้ำหนักและความแข็งมาก นิยมใช้ทำพื้น, ประตู, เฟอร์นิเจอร์ และงานตกแต่งภายใน

Contact us at (66) 2526-1086, Fax (66) 2526-7277 or sales@champacawood.com

TEL: (66) 2526-1086, FAX: (66) 2526-7277

Information

ปิดหน้าต่าง